Parkinson en Reuma

Parkinson

Binnen onze praktijk is er een gespecialiseerd fysiotherapeut die alle behandelingen gerelateerd aan Parkinson en Parkinson-achtige aandoeningen voor haar rekening neemt. De fysiotherapeut is aangesloten bij het Parkinsonnet waardoor er multidisciplinair gewerkt kan worden aan de optimale behandeling.
Voor meer informatie: parkinsonnet.nl

Reuma

Reumatische aandoeningen zijn alle aandoeningen die met bewegen te maken hebben. Een grote groep dus van ons fysiotherapeutisch werk. ReumanetNL is een register voor fysiotherapeuten met een specifieke deskundigheid in de behandeling van mensen met een reumatische aandoening.
Voor meer informatie: reumanet.nl